Dette er fagskolen

Vil du ta videreutdanning i yrket ditt? Fagskolen Møre og Romsdal tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning ved våre studiesteder i Kristiansund og Ålesund.

Hvorfor studere ved Fagskolen?

Fagskolen tilbyr høyere yrkesfaglige studier innenfor en rekke yrkesfagfelt. Ønsker du å videreutdanne deg eller oppnå bedre arbeidsvilkår og -muligheter, så tilbyr Fagskolen Møre og Romsdal den kompetansehevingen du ser etter. Med studiesteder i Kristiansund og Ålesund tilbyr vi heltid- og deltidsstudier som er fremtidsretta og tilpasset næringslivets behov.

Våre studier bygger på fagbrev fra videregående skole og har et praktisk rettet fokus. Vi arbeider hele tiden for at studietilbudet skal samsvare med det faktiske kompetansebehovet i næringslivet. Studiene ved Fagskolen er direkte yrkesrettet slik at studentene kan gå rett ut i jobb etter at studiet er ferdig. Noen av fagene er også lagt opp til at man kan ta studiet på deltid og er derfor egnet for dem som ønsker å studere ved siden av jobb. 

Høsten 2021 ble Fagskolen i Ålesund og Fagskolen i Kristiansund slått sammen til Fagskolen Møre og Romsdal, med studiested Ålesund og studiested Kristiansund 

Fagskolen Møre og Romsdal tilbyr yrkesrettet høyere utdanning innenfor maritime fag, maskinteknikk, elektro, bygg og anlegg, prosessfag, petroleum og helsefag. Med studiesteder i Kristiansund og Ålesund tilbyr vi et bredt spekter av utdanninger som er tilpasset næringslivet sine behov.

Vår visjon

Vi skal være en skole der de beste fagfolka skapes. 

Vi vil være en velkjent og verdsatt bidragsyter til regionens fagkompetanse og næringsutvikling. 

Vi skal ha et inkluderende og konstruktivt arbeidsmiljø og læringsmiljø med omsorg, åpen kommunikasjon, toleranse, raushet og humor

Strategiske dokumenter og vedtekter

Strategi for Fagskolen i Møre og Romsdal (PDF, 2 MB)

Fagskolen sitt kvalitetsarbeid - Kvalitet i utdanninga (PDF, 2 MB)

Vedtekter for fagskolestyret i Møre og Romsdal