Dette er fagskolen

Vil du ta videreutdanning i yrket ditt? Fagskolen Møre og Romsdal tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning ved våre studiesteder i Kristiansund og Ålesund.

 

Fagskolen i Kristiansund og Ålesund blir Fagskolen Møre og Romsdal

Til høsten vil fagskolene slå seg sammen og bli Fagskolen Møre og Romsdal.  Når du skal søke om opptak i vår, må du fortsatt søke til Fagskolen Kristiansund eller Fagskolen Ålesund. Sammenslåingen blir ferdigstilt til høsten. 

Du kan søke gjennom Samordna opptak

Hvorfor studere ved Fagskolen?

Fagskolen tilbyr høyere yrkesfaglige studier innenfor en rekke yrkesfagfelt. Ønsker du å videreutdanne deg eller oppnå bedre arbeidsvilkår og -muligheter, så tilbyr Fagskolen Møre og Romsdal den kompetansehevingen du ser etter. Med studiesteder i Kristiansund og Ålesund tilbyr vi heltid- og deltidsstudier som er fremtidsretta og tilpasset næringslivets behov.

Våre studier bygger på fagbrev fra videregående skole og har et praktisk rettet fokus. Vi arbeider hele tiden for at studietilbudet skal samsvare med det faktiske kompetansebehovet i næringslivet. Studiene ved Fagskolen er direkte yrkesrettet slik at studentene kan gå rett ut i jobb etter at studiet er ferdig. Noen av fagene er også lagt opp til at man kan ta studiet på deltid og er derfor egnet for dem som ønsker å studere ved siden av jobb.