Psykisk helse- og rusarbeid - Kristiansund

Vil du arbeide med psykisk helse og rus? Denne studieretningen er en fordypning innen psykisk helse- og rusarbeid for deg som vil ta videreutdanning på høyere yrkesfaglig nivå. Passer både for deg som er nyutdannet eller har arbeidet i helsesektoren i flere år.  

Hensikten er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk forståelse og kompetanse. 

Studiested

Kristiansund

Studieform

Deltid

Søknadsfrist

20 april

Oppnådd grad

Fagskolegrad

Studiepoeng

60

Studieplasser

24

Studieperiode

2 år

 

 

Hva lærer du?

I løpet av studiet får du:  

 • Kunnskap om psykiske lidelser, ruslidelser og hvordan disse kan forebygges og behandles 
 • Innsikt i sentrale lover og forskrifter som påvirker rettighetene og pliktene til pasienter/brukere, pårørende og yrkesutøvere i helse- og omsorgsfeltet
 • Forståelse for psykiske lidelser og ruslidelser i et samfunnsperspektiv
 • Forståelse for betydningen av forebyggende og helsefremmende arbeid i rehabiliteringen av personer med psykiske lidelser og ruslidelser 
 • Kunnskap om hvordan helse- og omsorgstjenestene for mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser er organisert  
 • Kunnskap om etiske teorier og kommunikasjonsverktøy i arbeidet med pasienter/brukere  
 • Grunnlaget for å kontinuerlig oppdatere din kunnskap innen psykisk helse- og rusarbeid slik at du kan ivareta brukeres individuelle behov 

 

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studieretningen gjør deg i stand til å: 

 • Delta i planlegging, organisering og iverksettelse av tiltak og metoder i behandlingen av personer med psykiske lidelser og ruslidelser  
 • Bruke kompetansen din i veiledning av pasienter for å oppnå mestring og aktiv problemløsning  
 • Kommunisere og samhandle med pasienter/brukere, pårørende og fagpersoner for å gjennomføre hensiktsmessige tiltak  
 • Finne informasjon og fagstoff som bidrar til å forebygge problemutvikling, sykdom og funksjonsnedsettelse  
 • Kartlegge ressurser og identifisere behov hos pasienter/brukere for å iverksette helsefremmende tiltak  

Som ferdig utdannet har du forståelsen for de etiske utfordringene og dilemmaene i bransjen og et faglig grunnlag for å begrunne egne valg faglig og etisk. Du kan utføre kartlegging og behandling av pasienter/brukere med psykiske lidelser og ruslidelser som ivaretar deres behov for omsorg, behandling og oppfølging. Du har også utviklet en etisk grunnholdning som ivaretar brukermedvirkning og samarbeid mellom pasient/bruker, pårørende og fagpersoner. Videre ser du behovet for meningsfylt aktivitet for mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser. Til sist kan du bidra til kompetanseheving og tjenesteutvikling på arbeidsplassen med faglig kunnskap og relasjoner.  

Du tar initiativ til- og organiserer tiltak i samarbeid med pasienter og brukere, deres pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgssektoren.

Etter fullført studie kan du arbeide innenfor psykisk helsearbeid og rusarbeid.  

 

Informasjon om opptak

Nyttig informasjon om opptak og tidsfrister finner du her

For å søke på studiet kan du gå inn på Samordna opptak her

Pensumliste litteratur og og anbefalt tilleggslitteratur

Her finner du liste med pensum og litteratur for studiet

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:  

 • Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev eller autorisasjon 
 • Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av relevant realkompetanse. Det kreves da at søker har minst 5 års relevant praksis, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)  
 • Søkere som ikke er ferdig med læretiden og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve (betinget opptak)