Prosessteknikk - Kristiansund

Vil du jobbe med å skape morgendagens produkter? Studieretningen prosessteknikk er en solid yrkesrettet utdanning som gir deg store arbeidsmuligheter innenfor en rekke fagfelt som for eksempel olje- og gass industri, næringsmiddelindustri og metallindustri. Hensikten er å utdanne fagpersoner med holdninger, kompetanse og yrkesetikk og gi den kunnskapen og kvaliteten som kreves for å møte morgendagens utfordringer og behov. 

Studiested

Fagskolen i Kristiansund

Studieform

Heltid / Deltid

Søknadsfrist

15 april

Oppnådd grad

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120

Studieplasser

24 (heltid) / 30 (deltid)

Studieperiode

2 år (heltid) / 3 år (deltid)

 

 

Hva lærer du?

På studieretningen får du opplæring i: 

  • Hvilke prosesser forskjellige produkter gjennomgår 
  • Hvordan disse prosessene virker og utføres 
  • Mulighetene for bruk av alger, tang og tare innen den nye fremvoksende industrien 
  • Kjemiske og fysikalske prosesser innenfor en rekke fagfelt, som for eksempel prosessindustrien 

Prosessteknikk har to studieløp

Bokliste (.pdf)

Heltidsstudium over 2 år, ved fagskolen. 

Dette studiet er egnet for deg som vil studere på heltid, og blir raskere ferdig. Undervisningen foregår på dagtid mandag til fredag, og følger skoleruta for Møre og Romsdal. Skolehverdagen består i store trekk av undervisning, individuelle og gruppeoppgaver samt laboratoriearbeid/ simulatorkjøring.

Deltidsstudium over 3 år, nettbasert med samlinger

Dette studiet er egnet for deg som vil kombinere utdannelse og arbeid. Det er fem ordinære samlinger i året og en eksamenssamling, i tidsrommet september - juni. Samlingene vil blant annet bestå av laboratoriearbeid, forelesninger og gruppearbeid. Mellom samlingene er det ukentlige nettforelesninger pådagtod, to timer felles veiledning, og arbeidsoppgaver individuelt og i grupper. 

Nettforelesninger i studiet foregår synkront, dette betyr at du som student kan delta "live" via streaming i Microsoft Teams. Alle forelesninger og fellesveiledninger i studiet blir tatt opp og legges ut på skolens læringsplattform. 

Informasjon om organisering av deltidsstudium år 1 (inkludert samlinger) (.pdf)

Samlinger prosessteknikk deltid år 2 (.pdf)

Spesialiseringsemne (valgfag)

På studiets andre år (tredje år på deltidsstudiet) kan du fordype deg i en av to studieretninger: “Prosessering av marine råstoff og næringsmiddellære” og “Energigass og metallurgi". Dersom det ikke er nok studenter til å tilby begge studieretningene, så vil det undervises i “Prosessering av marine råstoff og næringsmiddellære”. 

Toppmoderne utstyr

Ved Fagskolen sine utdanninger bruker vi toppmoderne utstyr som gir studentene erfaring og kompetanse som de bruker med en gang de går ut i arbeidslivet. 

Ved prosessteknikk bruker vi blant annet Kongsberg sin K-Spice generisk treningssimulator som kan simulere ulike kjemitekniske enkeltprosesser og andre senarioer. 

Som en del av studiet biomarin prosesslinje har vi også et algedyrkingslaboratorium hvor vi dyrker mikroalger til bruk i undervisningen. Disse algene dyrkes av studentene og brukes i undervisningen. 

Kompetanse og jobbmuligheter 

Fullført studie gir deg kompetansen som kreves for å lede arbeid med kjemiske og fysikalske prosesser. Du får de nødvendige ferdighetene og kunnskapen til å jobbe med prosesser i mange forskjellige bransjer. Du kan arbeide i de fleste industriene som lager produkter eller arbeider med kjemiske og fysikalske prosesser. 

Tidligere studenter arbeider for eksempel innenfor næringsmiddelindustrien, oljeindustrien, metallindustrien, vann og avløp og gjenvinning.

Informasjon om opptak

Nyttig informasjon om opptak og tidsfrister finner du her

For å søke på studiet kan du gå inn på Samordna opptak her. 

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:  

  • Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev eller autorisasjon 
  • Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av relevant realkompetanse. Det kreves da at søker har minst 5 års relevant praksis, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)  
  • Søkere som ikke er ferdig med læretiden og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve (betinget opptak) 
  • Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse vil skoleåret 2020/2021 og 2021/2022 være en forsøksordning for utdanning i prosessteknikk jfr. Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning