Prosessteknikk - Kristiansund

Vil du jobbe med å skape morgendagens produkter? Studieretningen prosessteknikk er en solid yrkesrettet utdanning som gir deg store arbeidsmuligheter innenfor en rekke fagfelt. Hensikten er å utdanne fagpersoner med holdninger, kompetanse og yrkesetikk og gi den kunnskapen og kvaliteten som kreves for å møte morgendagens utfordringer og behov. 

Studiested

Fagskolen i Kristiansund

Studieform

Heltid / Deltid

Søknadsfrist

15 april

Oppnådd grad

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120

Studieplasser

24 (heltid) / 30 (deltid)

Studieperiode

2 år (heltid) / 3 år (deltid)

 

 

Hva lærer du?

På studieretningen får du opplæring i: 

  • Hvilke prosesser forskjellige produkter gjennomgår 
  • Hvordan disse prosessene virker og utføres 
  • Mulighetene for bruk av alger, tang og tare innen den nye fremvoksende industrien 
  • Kjemiske og fysikalske prosesser innenfor en rekke fagfelt, som for eksempel prosessindustrien 

Prosessteknikk har to studieløp

Heltidsstudium over 2 år, ved fagskolen. 

På studiets andre år kan du fordype deg i en av to studieretninger: “Prosessering av marine råstoff og næringsmiddellære” og “Energigass og metallurgi". Dersom det ikke er nok studenter til å tilby begge studieretningene, så vil det undervises i “Prosessering av marine råstoff og næringsmiddellære”.  

Deltidsstudium over 3 år, nettbasert med samlinger

Dette studiet er egnet for deg som vil kombinere utdannelse og arbeid. Det er fem ordinære samlinger i året og en eksamenssamling, i tidsrommet september - juni. I samlingene vil dere blant annet ha laboratoriearbeid, forelesninger og gruppearbeid. Mellom samlingene er det ukentlige nettforelesninger på ettermiddag/kveldstid, og arbeidsoppgaver individuelt og i grupper.  

Kompetanse og jobbmuligheter 

Fullført studie gir deg kompetansen som kreves for å lede arbeid med kjemiske og fysikalske prosesser. Du får de nødvendige ferdighetene og kunnskapen til å jobbe med prosesser i mange forskjellige bransjer. Du kan arbeide i de fleste industriene som lager produkter eller arbeider med kjemiske og fysikalske prosesser. 

Tidligere studenter arbeider for eksempel innenfor næringsmiddelindustrien, oljeindustrien, metallindustrien, vann og avløp og gjenvinning.

Informasjon om opptak

Nyttig informasjon om opptak og tidsfrister finner du her

For å søke på studiet kan du gå inn på Samordna opptak her. 

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:  

  • Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev eller autorisasjon 
  • Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av relevant realkompetanse. Det kreves da at søker har minst 5 års relevant praksis, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)  
  • Søkere som ikke er ferdig med læretiden og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve (betinget opptak) 
  • Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse vil skoleåret 2020/2021 og 2021/2022 være en forsøksordning for utdanning i prosessteknikk jfr. Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning