Maskinoffiser - Kristiansund

Er du interessert i maskineri og tekniske systemer? Ønsker du en jobb med lederansvar? Da er maskinoffiser noe for deg. Studieretningen er en fordypning innenfor maritime fag med fokus på skipsmaskineri, elektriske og tekniske systemer om bord. Hensikten er å utdanne maskinoffiserer med høy kompetanse, sunne holdninger og god yrkesetikk. Disse verktøyene sammen med opplæring i godt lederskap gjør deg klar til å møte morgendagens utfordringer. Fullført utdannelse gir det det teoretiske grunnlaget for å løse alle maskinoffisersertifikat, etter hvert som du opparbeider deg fartstid om bord. Du har mulighet til å arbeide nasjonalt og internasjonalt. 

Studiested

Fagskolen i Kristiansund

Studieform

Heltid

Søknadsfrist

15 april

Oppnådd grad

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120

Studieplasser

16

Studieperiode

2 år

 

 

Hva lærer du? 

Studieretningen gir deg dypere opplæring i: 

 • Maskineri
 • Vedlikehold
 • Elektrofag, elektronikk og reguleringsteknikk
 • Kontroll av skipets drift 
 • Maritim kommunikasjon 
 • Omsorg for personer om bord 

Bokliste maritime fag 2021-2022 (.pdf)

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studieretningen gir deg kompetanse som er beskrevet i internasjonal norm for kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (STCW konvensjonen). Den tilfredsstiller både tabellene A-III/1 (og B-III/1) og A-III/2 (og B-III/2) etter STCW 78-konvensjonen med tillegg. Sammen med nødvendig fartstid gir studieretningen grunnlag for kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 4, 3, 2 og 1.  

Ved fullført utdanning kan du: 

 • Planlegge og gjennomføre oppgaver og prosjekter innen skipsteknisk drift i tråd med etiske krav og nasjonale og internasjonale retningslinjer 
 • Utføre arbeid med drift, overvåking og vedlikehold av maskiner, elektriske og elektroniske anlegg  
 • Utføre arbeid som ledende maskinoffiser 

Avhengig av hvilke sertifiseringer, fartstid og utdannelse du har, så gir utdannelsen mulighet til å tjene som ansvarshavende vaktoffiser, førstemaskinist og maskinsjef på fartøyer med stigende grad av framdriftskraft og klassifisering, opp til uavhengig av størrelse på framdriftskraft.  

Mulighetene og videre kvalifikasjoner og stillinger utover dette, er avhengig av hvilken sertifisering, fartstid og utdannelse du har oppnådd. 

Normert arbeidsmengde pr. studieår for dette studiet er 1700 timer pr. år (samlet 3400 timer), som fordeler seg på følgende måte: 22 timer pr. studiepoeng til planlagte aktiviteter i regi av skolen og 6,3 timer pr. studiepoeng som egenstudier. 

Informasjon om opptak

Nyttig informasjon om opptak og tidsfrister finner du her

For å søke på studiet kan du gå inn på Samordna opptak her. 

Opptak med fagbrev som motormann:

For opptak til maskinoffiserutdanningen må kandidaten dokumentere følgende: 

 • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som motormann
 • Engelsk og norsk kunnskaper tilsvarende VG2 yrkesfaglig utdanningsprogram
 • Matematikk og naturfag tilsvarende VG1 yrkesfaglig utdanningsprogram

Opptak etter realkompetansevurdering:

Kandidater uten fagbrev som motormann kan søke opptak til maskinoffiserutdanningen på grunnlag av realkompetansevurdering. For opptak etter realkompetansevurdering må kandidaten dokumentere følgende: 

 • Minimum 24 måneders relevant fartstid/verkstedtid
 • Seks måneder på sertifiseringspliktig fartøy 

Relevant praksis kan være innenfor mekaniske fagområder (for eksempel verksted, mekanisk industri, elektroinstallasjon), planlegging og innenfor logistikk og sjøfart. 

Bestått utdanning innenfor matrosfag eller motormannfag kan erstatte inntil to år av praksisen som kreves. 

Etter fullført maskinoffiserutdanning oppnår kandidaten vitnemål i henhold til STCW tabell A-III/1. 

Kandidater med fagbrev som motormann må gjennomføre minimum 120 dager systematisk opplæring som kadett om bord. Opplæringen må dokumenteres i godkjent kadettbok. 

I sin sertifikatsøknad til Sjøfartsdirektoratet må kandidaten dokumentere følgende: 

 • Gyldig vitnemål i henhold til STCW tabell A-III/1 
 • Gyldig videregående sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1 
 • Gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege
 • Godkjent systematisk opplæring om bord - registreres av opplæringskontor 

Kandidater som har gjennomført maskinoffiserutdanningen etter opptak på grunnlag av realkompetansevurdering må gjennomføre minst en måned fartstid i maskinavdelingen etter utsendt vitnemål. 

Sjøfartsdirektoratet kan kreve at kandidaten gjennomfører fartstid utover minimumskravet etter utsendt vitnemål for å imøtekomme sertifikatkrav. 

Kandidaten er ansvarlig for at fartstid/verkstedtid som er gjennomført før og etter maskinutdanningen ved fagskolen tilfredsstiller Sjøfartsdirektoratets krav. 

I sin sertifikatsøknad til Sjøfartsdirektoratet må kandidaten dokumentere følgende: 

 • Gyldig vitnemål i henhold til STCW tabell A-III/1
 • Gyldig videregående sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/41 
 • Gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege
 • Bedømmelse gjennomført med godkjent assessor 
 • Kopi av assessor kvalifikasjonsbeviset 
 • 36 måneders kombinert verkstedopplæring og fartstid, hvorav:
  • Minst 30 måneder skal være opptjent i maskinavdeling inkludert seks måneder maskinvakttjeneste
  • Minst en måned er opptjent etter utstedt vitnemål

All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengden på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold. Attester må videre være datert for å komme i betraktning. Attester regnes bare frem til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at arbeidsforholdet fortsetter utover dette tidspunktet.