Bygg - Ålesund

Vil du arbeide med større byggeprosjekter og ha lederansvar? Da er studieretningen byggfag noe for deg. Hensikten er å utdanne fagpersoner med holdninger, kompetanse og yrkesetikk og gi den kunnskapen og den kvaliteten som kreves for å møte morgendagens utfordringer og behov.  

Studiested

Ålesund

Studieform

Heltid

Søknadsfrist

20 april

Oppnådd grad

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120

Studieplasser

28

Studieperiode

2 år

Studieplan

Studieplan Bygg

 

Bokliste

Bokliste tilsendes på etterspørsel og vil bli tilgjengelig ved studiestart. Bestill bokliste her: fagskolen@mrfylke.no

 

Hva lærer du? 

  • Studieretningen gir deg dypere opplæring og kunnskap om byggteknikker, materialer, begreper og mer som gjør deg i stand til å kunne prosjektere bygg i tiltaksklasse 1 
  • Du utvikler kunnskap og kompetanse om økonomistyring, personalledelse, markedsføringsledelse og bransjenormer som lar deg lede byggeprosjekter inntil tiltaksklasse 2 
  • Studieretningen gir deg nødvendig kompetanse til å vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav i bransjen. Du vil få den nødvendige kunnskapen om bransjen, byggeprosjekt og fagkunnskap 

 

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studieretningen gjør deg i stand til å prosjektere og lede større og mindre byggeprosjekter etter kunders behov. Du kan gjøre rede for valg av konstruksjoner og materialer, for beregning og valg av løsninger som oppfyller byggetekniske krav. Studieretningen gjør også at du kan bidra til ledelse og drift av en så effektiv, økonomisk og sikker byggeprosess som mulig, og bli i stand til å utarbeide og behandle byggesøknader i henhold til plan- og bygningsloven. Du kan kartlegge og analysere diverse aspekter i en byggingsprosess eller situasjon, som for eksempel en tilstandsanalyse på et bygg.  

 

Informasjon om opptak

Nyttig informasjon om opptak og tidsfrister finner du her

For å søke på studiet kan du gå inn på Samordna opptak her. 

På generelt grunnlag er opptakskravet for denne studieretningen: 

  • Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev fra programområdet byggfag 
  • Realkompetanse 
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev/svennebrev etter opptaksfristen kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve 

Fagskolen i Møre og Romsdal gjennomfører realkompetansevurdering i tråd med NOKUT-forskriften §5 og retningslinjer fra Kompetanse Norge.  

Søkere som ikke oppfyller de formelle kravene til opptak, kan bli tatt inn som studenter på grunnlag av realkompetanse. Denne kompetansen oppnås gjennom utdanning, praktisk yrkeserfaring, deltakelse i organisasjoner med mer.  

Søkeren må dokumenteres relevante kvalifikasjoner på nivå 4 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Dette kan for eksempel være realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 og kurs i 1/VG2 i yrkesfaglige programområde. Praksis må dokumenteres, være relevant for den fagretningen det søkes opptak til og være på minst fem år.  

Fagansvarlige vurderer realkompetansen med utgangspunkt i praksis, kvalifikasjoner på nivå 4 i NKR og læringsutbyttebeskrivelser.  

For mer informasjon, ta kontakt med fagskolen.