Slik søker du

Fagskolen har oppstart av studier en gang i året, og søknad skjer gjennom Samordna opptak.

Høsten 2021 ble Fagskolen i Ålesund og Fagskolen i Kristiansund slått sammen til Fagskolen Møre og Romsdal, med studiested Ålesund og studiested Kristiansund

 

De som ønsker å ta eksamen som privatister, eller studenter som skal ta kontinuasjonseksamen, må kontakte fagskolen om dette innen 25.03.2022. 

  • Privatister som ønsker å ta en eksamen må betale en faktura som per i dag er på 2500 kr
  • Alle arbeidskrav må være bestått i det faget du ønsker å ta opp igjen 

Send forespørsel på e-post til Fagskolen Møre og Romsdal: fagskolen@mrfylke.no

Søknadsfrist

  • 1 februar. Det åpnes for å sende inn søknader
  • 20 april kl 14.00. Siste frist for levering av søknad og dokumentasjon 
  • 20 mai. Du får vite om du har kommet inn
  • 25 mai. Du kan søke ledige studieplasser 
  • 27 mai. Siste frist for å svare 
  • 1 juni. Suppleringsopptak for ledige studieplasser starter 

Slik søker du

Du søker på studiene gjennom Samordna opptak. Der finner du også mer informasjon om hva som skal være med i søknaden.

Her kan du sende søknad på Samordna opptak og finne mer informasjon

Oversikt over studiene vi tilbyr finner du her

Videre studier etter fullført fagskolegrad

Utdanning på fagskolen kvalifiserer til redusert studietid ved opptak i relevante studieretninger ved de fleste høgskoler/universitet. Innpasningen avhenger av fullført fagskolegrad, fullførte emner og utdannelsen du vil ta ved høgskole/universitet. 

All nødvendig dokumentasjon må lastes opp sammen med den elektroniske søknaden. Du må legge ved gyldig vitnemål/kompetansebevis samt relevant fagbrev. Har du ikke tatt fagprøven ennå, kan du merke dette i søknaden. Vi må ha dokumentasjon på lærekontrakt samt bekreftelse på oppmelding til fagprøven. 

Har du arbeidspraksis utenom læretida, kan du legge ved dokumentasjon på dette da det vil gi deg ekstra poeng i beregningen.

Om du søker på grunnlag av realkompetanse må du være fylt 23 år og legge ved attester på relevant arbeidspraksis/fartstid samt dokumentasjon på kompetanse i felles allmenne fag som svarer til nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengden på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold. Attester må videre være datert for å komme i betraktning. Attester regnes bare frem til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at arbeidsforholdet fortsetter utover dette tidspunktet.

Utskrift av karakterprotokoll/halvtårsvurdering eller skjermbilde fra Vigo er ikke godkjent dokumentasjon.

Forskrift om opptak, eksamen og sensur for Fagskolen Møre og Romsdal

Studier ved Fagskolen er støttet av Lånekassen, og alle studenter har rett til å søke om studielån hos Lånekassen. 

Når du skal søke om studiestipend ved lånekassen.no må du imidlertid søke med Fagskolen Møre og Romsdal som skole, ikke Fagskolen i Ålesund eller Fagskolen i Kristiansund.

Klikk her for mer informasjon om stipend/lån og søknad (lanekassen.no)