Slik søker du

Fagskolen har oppstart av studier en gang i året, og søknad skjer gjennom Samordna opptak.

Til høsten blir Fagskolen i Ålesund og Fagskolen i Kristiansund slått sammen til Fagskolen Møre og Romsdal. Når du søker om opptak til høsten 2021, må du du fortsatt søke om opptak på Fagskolen i Ålesund eller Fagskolen i Kristiansund.

Etter sammenslåingen heter skolen Fagskolen Møre og Romsdal, med studiested Ålesund og studiested Kristiansund.

De som ønsker å ta eksamen som privatister, eller studenter som skal ta kontinuasjonseksamen, må kontakte fagskolen om dette innen 1. mai. 

  • Privatister som ønsker å ta en eksamen må betale en faktura som per i dag er på 2500 kr
  • Alle arbeidskrav må være bestått i det faget du ønsker å ta opp igjen 

Skjema for oppmelding som privatist finner du her 

E-poster:

Søknadsfrist

  • 1 februar. Det åpnes for å sende inn søknader
  • 15 april. Siste frist for levering av søknad og dokumentasjon 
  • 20 mai. Du får vite om du har kommet inn
  • 25 mai. Du kan søke ledige studieplasser (akseptere studieplass)
  • 27 mai. Siste frist for å svare 
  • 2 juni. Suppleringsopptak for ledige studieplasser starter 

Slik søker du

Du søker på studiene gjennom Samordna opptak. Der finner du også mer informasjon om hva som skal være med i søknaden.

Her kan du sende søknad på Samordna opptak og finne mer informasjon

Oversikt over studiene vi tilbyr finner du her

Videre studier etter fullført fagskolegrad

Utdanning på fagskolen kvalifiserer til redusert studietid ved opptak i relevante studieretninger ved de fleste høgskoler/universitet. Innpasningen avhenger av fullført fagskolegrad, fullførte emner og utdannelsen du vil ta ved høgskole/universitet. 

All nødvendig dokumentasjon må lastes opp sammen med den elektroniske søknaden. Har du ennå ikke tatt fagprøven, kan du merke dette i søknaden.

Forskrift om opptak, eksamen og sensur for Fagskolen Møre og Romsdal

Studier ved Fagskolen er støttet av Lånekassen, og alle studenter har rett til å søke om studielån hos Lånekassen. 

Når du skal søke om studiestipend ved lånekassen.no må du imidlertid søke med Fagskolen Møre og Romsdal som skole, ikke Fagskolen i Ålesund eller Fagskolen i Kristiansund.

Klikk her for mer informasjon om stipend/lån og søknad (lanekassen.no)