Høsten 2021 ble Fagskolen i Ålesund og Fagskolen i Kristiansund slått sammen til Fagskolen Møre og Romsdal, med studiested Ålesund og studiested Kristiansund 

Fagskolen Møre og Romsdal tilbyr yrkesrettet høyere utdanning innenfor maritime fag, maskinteknikk, elektro, bygg og anlegg, prosessfag, petroleum og helsefag. Med studiesteder i Kristiansund og Ålesund tilbyr vi et bredt spekter av utdanninger som er tilpasset næringslivet sine behov.