Til høsten vil fagskolene i Ålesund og Kristiansund slå seg sammen og bli Fagskolen Møre og Romsdal. Når du skal søke om opptak i vår, må du fortsatt søke til Fagskolen Kristiansund eller Fagskolen Ålesund. Sammenslåingen blir ferdigstilt til høsten. 

Fagskolen Møre og Romsdal tilbyr yrkesrettet høyere utdanninginnenfor maritime fag, maskinteknikk, elektro, bygg og anlegg, prosessfag, petroleum og helsefag. Med studiesteder i Kristiansund og Ålesund tilbyr vi et bredt spekter av utdanninger som er tilpasset næringslivet sine behov.