Maskinteknikk - Ålesund

Vil du bli fagskoleingeniør i maskinteknikk? Studieretningen maskinteknikk utdanner fagpersoner med holdninger, kompetanse og yrkesetikk og gi den kunnskapen og den kvaliteten som kreves for å møte morgendagens utfordringer og behov.  

Studiested

Ålesund

Studieform

Heltid

Søknadsfrist

20 april

Oppnådd grad

Høyere Fagskolegrad

Studiepoeng

120

Studieplasser

28

Studieperiode

2 år

Studieplan

Studieplan Maskinteknikk

 

Bokliste

Bokliste tilsendes på etterspørsel og vil bli tilgjengelig ved studiestart. Bestill bokliste her: fagskolen@mrfylke.no

 

Hva lærer du? 

Studieretningen gir deg dypere opplæring innen: 

  • Maskinteknikk, konstruksjonsverktøy- og teknikker, produksjonsteknikker, utstyr, prosesser og beregningsmodeller som brukes for å utvikle produkter innen mekanisk industri og petroleumsindustrien 
  • Du får kunnskap om mekanisk industri og de ulike yrkesfeltene innenfor denne industrien   
  • Du får kunnskap om vedlikeholdsstrategier, økonomistyring, organisasjon og ledelse, prosjekt- og kvalitetsstyring, og generelle prinsipper innen logistikk og produksjonsflyt 
  • Du får nødvendig kunnskap og kompetanse til å vurdere om nødvendige miljømessige hensyn er ivaretatt, vurdere eget arbeid og vurdere muligheter for utvikling i henhold til gjeldende normer, standarder, lover og forskrifter 

 

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studieretningen gjør deg i stand til å planlegge, prosjektere og gjennomføre maskintekniske arbeidsoppgaver og prosjekter. Du kan gjøre rede for valg av løsninger, produksjonsprosesser, komponenter og konstruksjonsverktøy som benyttes i maskinteknikkfaget. Du kan også gjøre rede for vedlikeholds strategi, og metoder og prinsipper innen prosjektplanlegging, prosjektstyring, logistikk og produksjonsflyt. Etter studiet kan du kartlegge en situasjon, identifisere faglige problemstillinger, og identifisere behov for iverksetting av tiltak.  

 

Studiet kvalifiserer deg til stillinger både i det offentlig og det private som; prosjektingeniør/prosjektleder, rådgivende ingeniør, salg og service av tekniske hjelpemidler og systemer, faglærer i videregående skole og fagskole, driftsleder/ anleggsleder, produksjonsleder, arbeidsleder, vedlikeholdsleder og inspektør. 

 

Informasjon om opptak

Nyttig informasjon om opptak og tidsfrister finner du her

For å søke på studiet kan du gå inn på Samordna opptak her.  

På generelt grunnlag er opptakskravet for denne studieretningen: 

  • Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev fra programområdet TIP (Teknikk og Industriell Produksjon) 
  • Realkompetanse 
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev/svennebrev etter opptaksfristen kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve 

Fagskolen i Møre og Romsdal gjennomfører realkompetansevurdering i tråd med NOKUT-forskriften §5 og retningslinjer fra Kompetanse Norge.  

Søkere som ikke oppfyller de formelle kravene til opptak, kan bli tatt inn som studenter på grunnlag av realkompetanse. Denne kompetansen oppnås gjennom utdanning, praktisk yrkeserfaring, deltakelse i organisasjoner med mer.  

Søkeren må dokumentere relevante kvalifikasjoner på nivå 4 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Dette kan for eksempel være realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 og kurs i 1/VG2 i yrkesfaglige programområde. Praksis må dokumenteres, være relevant for den fagretningen det søkes opptak til og være på minst fem år.  

Fagansvarlige vurderer realkompetansen med utgangspunkt i praksis, kvalifikasjoner på nivå 4 i NKR og læringsutbyttebeskrivelser. 

For mer informasjon ta kontakt med Fagskolen.