Maskinoffiser - Ålesund

Vil du arbeide på de store skipene og ha lederansvar? Da er maskinoffiser noe for deg. Studieretningen er en fordypning innenfor maritime fag med fokus på maskineri. Hensikten er å utdanne maskinoffiserer med holdninger, kompetanse og yrkesetikk og gi den kvaliteten som kreves for å møte morgendagens utfordringer. Fullført utdannelse gjør at du kan arbeide nasjonalt og internasjonalt. 

Studiested

Ålesund

Studieform

Heltid

Søknadsfrist

20 april

Oppnådd grad

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120

Studieplasser

28

Studieperiode

2 år

Studieplaner

2021-2023    

 

Hva lærer du? 

Studieretningen gir deg dypere opplæring i:

 • Maskineri
 • Vedlikehold
 • Elektronikk 
 • Kontroll av skipets drift 
 • Maritim kommunikasjon 
 • Omsorg for personer om bord 

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studieretningen gir deg kompetanse som er beskrevet i internasjonal norm for kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (STCW konvensjonen). Den tilfredsstiller både tabellene A-III/1 (og B-III/1) og A-III/2 (og B-III/2) etter STCW 78-konvensjonen med tillegg. Sammen med nødvendig fartstid gir studieretningen grunnlag for kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 4, 3, 2 og 1.  

Ved fullført utdanning kan du: 

 • Planlegge og gjennomføre oppgaver og prosjekter innen skipsteknisk drift i tråd med etiske krav og nasjonale og internasjonale retningslinjer 
 • Utføre arbeid med drift, overvåking og vedlikehold av maskiner, elektriske og elektroniske anlegg  
 • Utføre arbeid som ledende maskinoffiser 

Avhengig av hvilke sertifiseringer, fartstid og utdannelse du har, så gir utdannelsen mulighet til å tjene som ansvarshavende vaktoffiser, førstemaskinist og maskinsjef på fartøyer med stigende grad av framdriftskraft og klassifisering, opp til uavhengig av størrelse på framdriftskraft.  

Mulighetene og videre kvalifikasjoner og stillinger utover dette, er avhengig av hvilken sertifisering, fartstid og utdannelse du har oppnådd. For mer informasjon, se studieplanen.  

Normert arbeidsmengde pr. studieår for dette studiet er 1700 timer pr. år (samlet 3400 timer), som fordeler seg på følgende måte: 22 timer pr. studiepoeng til planlagte aktiviteter i regi av skolen og 6,3 timer pr. studiepoeng som egenstudier. 

Det er helsekrav for offiserer og mannskap som skal tjenestegjøre på skip. Helsekravene er spesifisert i «Forskrift om helseundersøking av arbeidstakere på skip og flyttbare innretninger» FOR 2001-10-19 nr. 1309. 

Informasjon om opptak

Nyttig informasjon om opptak og tidsfrister finner du her

For å søke på studiet kan du gå inn på Samordna opptak her. 

På generelt grunnlag er opptakskravet for denne studieretningen: 

 • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som motormann 
 • Engelsk og norsk kunnskaper tilsvarende VG2 yrkesfaglig utdanningsprogram, og matematikk og naturfag tilsvarende VG1 yrkesfaglig utdanningsprogram 

For mer informasjon, se studieplanen. 

Fagskolen i Møre og Romsdal gjennomfører realkompetansevurdering i tråd med NOKUT-forskriften §5 og retningslinjer fra Kompetanse Norge.  

Søkeren sin kompetanse blir vurdert opp imot læreplanen i videregående opplæring innen relevante yrkesutdanninger. Opptak gjort på bakgrunn av realkompetanse vil bare kunne nyttes for den utdanningen realkompetansevurderingen gjelder.  

Søkeren må dokumentere kompetanse i fellesfag tilsvarende nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR), og ha fylt 23 år i søknadsåret.  

For mer informasjon, se studieplanen eller ta kontakt med fagskolen.  

All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengden på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold. Attester må videre være datert for å komme i betraktning. Attester regnes bare frem til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at arbeidsforholdet fortsetter utover dette tidspunktet.