Elkraft - Ålesund

Vil du være med å bygge morgendagens kraft- og kommunikasjonsnett? Da er studieretningen Elkraft noe for deg.  Hensikten er å utdanne fagpersoner med holdninger, kompetanse og yrkesetikk og gi den kunnskapen og den kvaliteten som kreves for å møte morgendagens utfordringer og behov. Videre gir studieretningen et godt fundament for å forstå de forholdene som må vurderes av faglige ansvarlige. 

Studiested

Ålesund

Studieform

Heltid

Søknadsfrist

20 april

Oppnådd grad

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120

Studieplasser

28

Studieperiode

2 år

Studieplan

Studieplan Elkraft

 

Bokliste

Bokliste tilsendes på etterspørsel og vil bli tilgjengelig ved studiestart. Bestill bokliste her: fagskolen@mrfylke.no

 

Hva lærer du? 

Studieretningen gir deg dypere opplæring i elektrotekniske prosesser, begreper, komponenter, verktøy og mer som brukes innen elkraftsystemer.  

  • Studieretningen gir kunnskap om måle-, analyse- og beregningsverktøy for elektriske systemer og kommunikasjonssystemer 
  • Du får kunnskap om energieffektiviseringstiltak, drift og vedlikehold av elektriske anlegg 
  • Du får nødvendig kunnskap og kompetanse på eget fagområde for prosjekt- og kvalitetsstyring, risikovurdering i alle faser av oppdrag og prosjekter, og mange andre fasetter av fag- og arbeidsområdet 

 

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studieretningen gjør deg i stand til å planlegge, prosjektere og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter innen elkraftsystemer. Du kan gjøre rede for dine faglige valg i planlegging, prosjektering og verifisering av elektroniske anlegg ved hjelp av lov- og forskriftskrav, elektrotekniske beregninger, relevante instrumenter og programvare. Du kan også gjøre rede for dine faglige valg i andre faglige aktiviteter. Studiet gir deg kompetansen til å kartlegge en situasjon og identifisere problemstillinger innenfor elkraftsystemer, og behov for iverksetting av tiltak.  

Studieretningen kvalifiserer deg til lederstilling innen fagområdet  Etter tre års relevant praksis etter studiet kan du gå opp til installatørprøve som gjør at du kan ha det faglige ansvaret knyttet til elektriske arbeid etterkravene som stilles i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav. Studieretningen tilfredsstiller også NKOM sine krav ifølge Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften). 

Denne utdanningen er tilpasset Interkontrollforskriftens prinsipper, ny teknologi og fremtidens marked.  

 

Informasjon om opptak

Nyttig informasjon om opptak og tidsfrister finner du her

For å søke på studiet kan du gå inn på Samordna opptak her. 

På generelt grunnlag er opptakskravet for denne studieretningen: 

  • Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev 

Relevante fag- og svennebrev kan være, men er ikke begrenset til: automatikkmekanikerfaget, automatiseringsfaget, elektrikerfaget, elektroreparatørfaget, energimontørfaget, tavlemontørfaget, telekommunikasjonsfaget, montørfaget, verktøymakerfaget og viklerfaget.   

  • Realkompetanse 

Søkere uten fag-/svennebrev kan søke opptak på bakgrunn av relevant praksis, opptak gjøres av skolen. Om opptak gjøres på grunnlag av realkompetanse, vil skolen gjøre en realkompetansevurdering. 

Fagskolen i Møre og Romsdal gjennomfører realkompetansevurdering i tråd med NOKUT-forskriften §5 og retningslinjer fra Kompetanse Norge.  

Søkeren må ha minst fem års relevant yrkespraksis eller skolegang. Vurderingen baseres på gjeldende utdanningsprogram i videregående opplæring for utdanningen. Det må også kunne dokumenteres tilstrekkelig grunnlag i felles allmenne fag tilsvarende VG1 og VG2 yrkesfaglige utdanningsprogram. 

For mer informasjon, ta kontakt med fagskolen.