Automatisering - Ålesund

Vil du være med å skape morgendagens systemer? Da er studieretningen automatisering noe for deg. Hensikten er å utdanne fagpersoner med holdninger, kompetanse og yrkesetikk og gi den kunnskapen og den kvaliteten som kreves for å møte morgendagens utfordringer og behov. 

Studiested

Ålesund 

Studieform

Heltid

Søknadsfrist

20 april

Oppnådd grad

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120

Studieplasser

28

Studieperiode

2 år

Studieplan

Studieplan Automatisering

 

Bokliste

Bokliste tilsendes på etterspørsel og vil bli tilgjengelig ved studiestart. Bestill bokliste her: fagskolen@mrfylke.no

 

Hva lærer du? 

Studieretningen gir deg dypere opplæring i elektrotekniske teorier, prosesser, begreper og verktøy som brukes i automatiserte anlegg og systemer.  

  • Du utvikler kunnskap om måle-, analyse- og beregningsverktøy for elektriske systemer og kommunikasjonssystemer   
  • Du får kunnskap om drift og vedlikehold av automatiserte systemer, anlegg og utstyr 
  • Du vil også lære prosjekt- og kvalitetsstyring, økonomistyring, HR-funksjon og ledelse 
  • Du får nødvendig kunnskap og kompetanse på eget fagområde for å kunne vurdere eget arbeid i henhold til gjeldende normer, standarder, lover og forskrifter for automatiserte anlegg 

 

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studieretningen gjør deg i stand til å prosjektere, gjennomføre og kvalitetssikre automatiserte systemer i industri og bygg. Du kan gjøre rede for valg av løsninger, prosesser, komponenter og verktøy som brukes i automatiserte anlegg. Du kan også gjøre rede for vedlikeholdsstrategi, og metoder og prinsipper innen prosjektplanlegging- og styring, logistikk og produksjonsflyt på eget fagområde. Studieretningen gjør deg i stand til å kartlegge en situasjon i automatiske produksjonslinjer eller prosessanlegg og identifisere avvik og behov for iverksetting av tiltak.  

Aktuelle arbeidsområde kan være innenfor offshore-virksomhet, prosess- og produksjonsindustri, bygg-automatisering og forskning og utvikling. Aktuelle stillinger kan være prosjektledere, konstruktører, arbeids- og driftsledere med mer. Utdanningen kvalifiserer også til å undervise som faglærer i videregående skole.  

 

Informasjon om opptak

Nyttig informasjon om opptak og tidsfrister finner du her

For å søke på studiet kan du gå inn på Samordna opptak her. 

På generelt grunnlag er opptakskravet for denne studieretningen: 

  • Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev fra programområdet elektrofag 
  • Realkompetanse 
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev/svennebrev etter opptaksfristen kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve    

Fagskolen i Møre og Romsdal gjennomfører realkompetansevurdering i tråd med NOKUT-forskriften §5 og retningslinjer fra Kompetanse Norge.  

Søkere som ikke oppfyller de formelle kravene til opptak, kan bli tatt inn som studenter på grunnlag av realkompetanse. Denne kompetansen oppnås gjennom utdanning, praktisk yrkeserfaring, deltakelse i organisasjoner med mer.  

Søkeren må dokumentere relevante kvalifikasjoner på nivå fire i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Dette kan for eksempel være realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 og kurs i 1/VG2 i yrkesfaglige programområde. Praksis må dokumenteres, være relevant for den fagretningen det søkes opptak til og være på minst fem år.  

Fagansvarlige vurderer realkompetansen med utgangspunkt i praksis, kvalifikasjoner på nivå fire i NKR og læringsutbyttebeskrivelser.  

For mer informasjon, ta kontakt med fagskolen.