Anlegg - Ålesund

Vil du arbeide med store bygg, veier, vannsystemer og mer? Studiet Anlegg er fordypning i anleggsfokusert byggfag. Hensikten er å utdanne fagpersoner med holdninger, kompetanse og yrkesetikk og gi den kunnskapen og den kvaliteten som kreves for å møte morgendagens utfordringer og behov.  

Studiested

Ålesund

Studieform

Heltid

Søknadsfrist

20 april

Oppnådd grad

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120

Studieplasser

28

Studieperiode

2 år

Studieplan

Studieplan Anlegg

 

Bokliste

Bokliste tilsendes på etterspørsel og vil bli tilgjengelig ved studiestart. Bestill bokliste her: fagskolen@mrfylke.no

 

Hva lærer du? 

Studieretningen gir deg dypere opplæring i: 

  • Planlegging, gjennomføring og vurdering av et anleggsprosjekt 
  • Prosjektering og ledelse av anleggsprosjekter og vedlikehold 
  • Anleggsfaglig- og teknisk kompetanse og utvikling 

 

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studieretningen gjør deg i stand til å gjøre rede for løsninger på bygningskonstruksjoner, veg og vann og avløp. Du kan administrere et anleggs- og vedlikeholdsprosjekt, vurdere bedriftens økonomiske situasjon og diverse utfordringer, innhente relevant kunnskap og informasjon for prosjekter og kartlegge en situasjon, som for eksempel en tilstandsanalyse på et anlegg. 

Med dette studiet er du kvalifisert for tekniske oppgaver og lederstillinger innen anleggs- og prosjektledelse, teknisk saksbehandling og undervisning. 

 

Informasjon om opptak

Nyttig informasjon om opptak og tidsfrister finner du her

For å søke på studiet kan du gå inn på Samordna opptak her. 

På generelt grunnlag er opptakskravet for denne studieretningen: 

  • Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev fra programområdet anleggsfag  
  • Realkompetanse  
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev/svennebrev etter opptaksfristen kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve 

Fagskolen i Møre og Romsdal gjennomfører realkompetansevurdering i tråd med NOKUT-forskriften §5 og retningslinjer fra Kompetanse Norge.  

Søkere som ikke oppfyller de formelle kravene til opptak, kan bli tatt inn som studenter på grunnlag av realkompetanse. Denne kompetansen oppnås gjennom utdanning, praktisk yrkeserfaring, deltakelse i organisasjoner med mer.  

Søkeren må dokumenteres relevante kvalifikasjoner på nivå fire i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Dette kan for eksempel være realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 og kurs i 1/VG2 i yrkesfaglige programområde. Praksis må dokumenteres, være relevant for den fagretningen det søkes opptak til og være på minst fem år.  

Fagansvarlige vurderer realkompetansen med utgangspunkt i praksis, kvalifikasjoner på nivå fire i NKR og læringsutbyttebeskrivelser.  

For mer informasjon, ta kontakt med fagskolen.