Studiested Kristiansund

Fagskolen tilbyr yrkesrettet høyere utdanning, på samme nivå som høyskoler og universitet. Våre utdanninger bygger på videregående opplæring (fagbrev) og har et praktisk rettet fokus.

Fagskolen Møre og Romsdal arbeider hele tiden for at studietilbudet skal samsvare med kompetansen som det lokale næringslivet etterspør. De aller fleste studentene våre går derfor rett ut i jobb etter fullført utdanning. 

Lokaler og utstyr 

Fagskolen sitt studiested i Kristiansund ligger i dag på St. Haugen i Kristiansund, sammen med Kristiansund videregående skole. Når Campus Kristiansund står ferdig på Devoldholmen i sentrum, flyttes studiestedet dit.  

I dag finner du oss ved Sankthanshaugen 2, 6514 Kristiansund 

Les mer om Campus Kristiansund her. 

Skolen har et bredt spekter av moderne utstyr, som maritim simulator, boresimulator, lab-utstyr og alge-lab. Dette bidrar til å sikre at elevene får en mest mulig praktisk og realistisk tilnærming til arbeidsoppgavene de skal utføre i arbeidslivet.   

Siden Fagskolen er samlokalisert med Kristiansund videregående skole, kan elevene benytte kantinen og biblioteket i Braathallen.

Ordinær åpningstid for vårt studiested i Kristiansund er 08:00 til 16:00. 

Fagskolen Møre og Romsdal studiested Kristiansund er godkjent i NOKUT etter gjeldende regler. 

Kristiansund ligger ved kysten, midt mellom Ålesund og Trondheim, med ca. 24.500 innbyggere. Byen har verdens eldste kollektivtransport i kontinuerlig drift, Sundbåten, som startet i 1876 og har gått siden. Sundbåten binder bydelene Kirklandet, Innlandet, Dale og Gomalandet sammen og gjør kollektiv ferdsel svært praktisk og rask i Kristiansund.  

Fagskolen i Kristiansund ligger i gangavstand fra sentrum, med kort vei til alle byens fasiliteter.

Aktiviteter 

Kristiansund sentrum byr på hyggelige kafeer, barer og restauranter, små nisjebutikker, kjedebutikker, en vakker havn, flotte parker og turområder, og et av landets eldste operahus. I nærområdet er det også gode forhold for dykking, toppturer, klatring og friluftsliv generelt.  

Kulturliv 

Byen har et velutviklet kulturliv med en tett arrangementskalender, med alt fra storband og symfoniorkester til jazz og rock. Kristiansund har flere store, årlige arrangement som den feststemte og folkelige Tahitifestivalen, Operafestukene, Skjærvafest, og den internasjonale fotofestivalen Nordic Light Festival. 

Tilgjengelighet 

Det går hurtigbåt til Trondheim flere ganger daglig, og Fram-ekspressen tar deg sørover til Molde, Ålesund og Volda én gang i timen. Hurtigruta har daglige anløp her, og fra flyplassen går det direkteruter til Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand. 

Fagskolen Møre og Romsdal har studier som krever skikkethetsvurdering, ved vårt studiested i Kristiansund. Dette er en vurdering for å avdekke om studenten, i utdannelsen eller yrkesutøvelse etter fullført utdannelse, kan utgjøre en fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til personer i sårbare situasjoner.

Følgende studier har skikkethetsvurdering:

 • Prosessteknikk
 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Skikkethetsvurdering skal foregå ved alle utdanninger der studenten kan utgjøre en fare. 

Det er fagskolestyret, avdelingsleder, kontaktlærer, faglærer og praksisveileder som har ansvaret for skikkethetsvurderingen. 

Det skal foretas løpende skikkethetsvurdering av alle studenter gjennom hele fagskoleutdanningen. Den skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Kontaktlærer tar opp skikkethet for den enkelte studenten på lærerteam.

Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det i tillegg foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Det skal utarbeides en rapport om vurderingen med begrunnelse og lærerteamets uttalelse. Rapporten skal signeres og dateres av avdelingsleder og sendes til skikkethetsnemd. 

Skikkethet vurderes ut ifra kriteriene som er satt i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften). 

Skikkethetsnemnd og skikkethetsansvarlig

Styret har ansvar for å opprette en skikkethetsnemd. Styret oppnevner én eller flere ansatte ved institusjonen som skikkethetsansvarlige for skikkethetsvurderingen.
Skolen plikter å følge retningslinjer for skikkethetsnemd, skikkethetsansvarlig og behandling satt i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften). 

​​​Skolens behandling av skikkethetsvurdering i forhold til personopplysningsloven. 

Bare ansatte med nødvendig tjenstlig behov skal ha tilgang på opplysninger som fremkommer i skikkethetsvurdering. Faglærer som er praksisveileder har ansvar for oppfølging av skikkethetsvurdering

Fagskoleutdanningen i Kristiansund har en over 150-årig tradisjon innen maritime fag. I de senere år er fagskoletilbudet utvidet til å omfatte olje- og gassrelatert virksomhet, noe som kompletterer utdanningstilbudene innen sjøfartsfag og kjemi- og prosessfag. Skolen tilbyr også studier innen helsefag og sosialfag. 
Skolen jobber nå med å utvikle nye studier innen Digitale industrier, Manufacturing 4.0 og helsefag. 
Fagskolen har ca. 20 tilsatte og rundt 120 studenter.

Kantinen og biblioteket som vårt studiested i Kristiansund benytter ligger i Braathallen. 

 • Kantinen har åpningstid:
  • Mandag-fredag 10.00-14.00
 • Biblioteket har åpningstid: 
  • mandag 09.00-16.00
  • tirsdag-torsdag 08.30-16.00
  • fredag 08.30-15.00

Bibliotekaren heter Marianne Følsvik

Kjøp av bøker
For studenter ved fagskolen har skolen en samarbeidsavtale med bokhandelen Ark Storkaia. Studenter må skrive egen økonomisk kontrakt med skolen om dokumentasjons- og kopiavgift, bøker, kompendium etc. ved skolestart.

Bokliste blir distribuert av faglærer ved skolestart og lagt ut på skolens hjemmeside

Adgangskort til bygg 2 (fagskolen)
Til bygg 2 (fagskolen) må studentene ha adgangskort for å få tilgang utenom åpningstider.
Tillitsvalgt student i klassen utfører punktene under slik at alle får nøkkelkort:

 • Lage en liste klassevis, med navn og telefonnummer på hver enkelt student. 
 • Listen skal leveres til Liza i resepsjon / kontoret i bygg 8.

Depositum: Kr. 100,- per kort. Om man mister kortet, går depositumet til å dekke tapt kort. 

Tilgjengelig adgang med kort

 • Hverdager: kl. 16.30-21.00 
 • Helg: kl. 09.00-21.00


Drikkeautomater
Det står vanndispensere med avkjølt vann i de fleste etasjer på skolen. Kaffeautomat er plassert i 1.etasje, og tilbyr de fleste kaffevarianter, sjokolade og te. Kjøp betales med bankkort på automatens bankterminal.

Timeinndeling og pauser
Skolens timer og pauser er som vist under:

 • 1. time Kl. 08.40-09.25
 • 2. time Kl. 09.25-10.10
 • 3. time Kl. 10.20-11.05
 • 4. time Kl. 11.15-12.00
 • Lunsj Kl. 12.00-12.30
 • 5. time Kl. 12.30-13.15
 • 6. time Kl. 13.25-14.10
 • 7. time Kl. 14.20-15.05
 • 8. time Kl. 15.10-15.55

Klasserom

 • Klasserom skal være ryddet når dere forlater skolen etter endt dag. Dette for å lette arbeidet til renholder som vasker klasserommene på morgenen. 
 • Det er ikke tillatt med kaffetrakter, vannkoker, kjøleskap, microbølgeovn, toastjern etc i klasserommene.
 • Private stoler er IKKE tillatt. Ved fremlegging av legeattest på helseproblemer som krever annen stoltype, fremskaffer skolen dette.
 • Bespisning bør i størst mulig grad foregå i kantine eller pauserom i friminutt/lunsjpause.).  

Parkering
Parkering skal kun skje på oppmerkede plasser. Parkeringskort kan man få i resepsjonen i bygg 8. Parkeringsselskap foretar jevnlig kontroller, og ved manglende parkeringskort risikerer man parkeringsbot. 

Dokumentasjons- og kopiavgift (pr semester)
Følgende summer nedenfor gjelder for skoleåret 2020/21 (dette inkluderer ikke materiell til hovedprosjekt, kopiering til eget bruk eller kompendier til undervisning):

 • Heltidsstudent kr. 875,- 
 • Deltidsstudent kr. 650,-
 • Helse- og sosialfag kr. 450,-

Studiekonrakt utleveres og signeres ved skolestart.

Sluttmelding ved avbrudd av studie
Sluttmelding skal meldes skriftlig til skolens postmottak eller på epost snarest.