Samarbeid med næringen

Fagskolen har avtaler om samarbeid med en rekke bedrifter i fylket.

Vi inviterer næringa til å komme til Fagskolen og holde foredrag som er relevante for studiene vi tilbyr. Mange bedrifter trenger fagutdannede ansatte og har samtidig muligheten til å være med å påvirke studiene som skolen tilbyr. 

Prosjektarbeid er en viktig arbeidsform for studentene våre. Prosjektene er tverrfaglige og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Vi ønsker derfor å kunne besøke bedrifter rundt oss for å knytte det praktiske opp mot det teoretiske i studiet.

De lokale bedriftenes samarbeid med studentene og faglærerne våre er en viktig del av utviklingsprosessen på Fagskolen. Målet vårt er at samarbeidet fører til at utdannelsen alltid er relevant og at innholdet i utdannelsen blir akkurat det næringslivet er på jakt etter. 

I tillegg har fagskolen gjort betydelige investeringer i utstyr og simulatorer for å tilby den beste utdannelsen innen de ulike fagfeltene.

Kan et samarbeid med oss være noe for din bedrift? Da tar du kontakt med oss for en hyggelig samtale!

Kontakt