Dokumenter

Her finner du dokumenter som er relevante for studenter på de ulike studiestedene.

 

Informasjonshefte for studenter 2021

Hvis du ønsker å sende inn melding om avvik eller forbedringsforslag til fagskolen så kan du sende inn følgende skjema:

Skjema for avvik og forbedringsforslag

E-post adresse studiested Kristiansund:

Informasjon om organisering av nettstudium prosessteknikk

Skjema for eksamensoppmelding privatist 

Informasjon til nye studenter 2021 - Ålesund

Klagebehandling

Vi arbeider systematisk for at fagskolen skal ha:

  • God undervisning og god studiekvalitet
  • Begrunnet vurdering
  • Godt kvalitetssikret karakterfastsettelse
  • Drift etter gjeldende lover og regelverk

Godt forebyggende arbeid er viktig for å sikre kvaliteten skolen skal levere. Samarbeid mellom ledelse, ansatte og studenter er viktig i det forebyggende arbeidet.  

Behov for å klage?

Dersom kvaliteten likevel ikke er god nok, har fagskolen regler og rutiner for formell klagebehandling. Skolen skiller mellom generell avviksbehandling i skolens KS-system, varsling av kritikkverdige forhold og klagebehandling. Rutinene er basert på Møre og Romsdal sin forskrift om opptak, eksamen og sensur. 

Prosedyrene ligger i skolens KS-system. Skolen har tre ulike prosedyrer for formell klagebehandling. 

Prosedyre klage på karakter 

Prosedyre klage på undervisning og studiekvalitet 

Prosedyre klage på formelle feil og enkeltvedtak