Stortingsvalget

Fra 10 august til 10 september kan du forhåndsstemme ved årets stortingsvalg.

Skriv ut

Her kan du finne et valglokale: https://www.valg.no/valglokaler/valglokaler2/

Grafikk: Valgdirektoratet