Gode søkertall for fagskolen Møre og Romsdal

Fagskolen har de beste søkertallene på tre år. Studietilbudene anlegg, automasjon, bygg, elkraft, boring opplever en markant økning.

Skriv ut

Etter at fristen gjekk ut den 15. april, er årets søkertall for fagskolen er klare. 

Helene Hanken, rektor ved Fagskolen Møre og Romsdal, er godt fornøyd med årets innsøking til de to studiestedene i Ålesund og Kristiansund. 

- De fleste tilbudene har normalt god søkning. Men fem tilbud utpeker seg med en tydelig økning i søkertallene. Dette er svært gledelig for fagskolen, og vi ser frem til å ønske nye studenter velkomne til studiestart i Kristiansund og Ålesund i august, sier Hanken.  

 

Doblet søkertall 

Største oppgang har studietilbudet boring, anlegg, automatisering, bygg og elkraft. Automatisering har hatt en dobling i søkertallene.  

- Oppgangen kan skyldes at vi har vært mer synlige og at flere kjenner til tilbudet vårt. Vi har vært godt profilert gjennom sosiale medier, og det har generelt vært mye positiv omtale av skolen også nasjonalt. Kanskje har pandemien medført et behov for økonomisk trygghet og forutsigbar fremtid og veien om mer utdanning kan oppleves som et godt valg. 

 

Ny omorganisering 

Det har vært en del spenning knyttet til årets søking, siden fagskolen gjennomgår en omorganisering. Fagskolen Ålesund og Fagskolen Kristiansund skal bli til fagskolen Møre og Romsdal, med kraft fra 1. august.  

- Forberedelsene har startet, men skolen har lagt vekt på at innsøking og undervisning skal gå som normalt. Søkertallene viser at vi har lyktes med det, sier Hanken. 

 

I år er det 230 søkere som har fagskolen i Ålesund som førsteprioritet til 168 plasser. I fjor var det tilsvarende tallet 207. 

Fagskolen i Kristiansund fortsetter en positiv søketrend med en liten oppgang i antall søkere fra i fjor, bortsett fra studiet boring som går fra fem søkere i fjor til 24 i år.