Fagskolen Møre og Romsdal har fått ny nettside!

Før fagskolene i Ålesund og Kristiansund slår seg sammen til Fagskolen Møre og Romsdal, vil du finne informasjon om begge skolene og alle studietilbudene her.

Skriv ut

Skolene slår seg sammen i august, men i en overgangsperiode vil nettsidene både romme informasjon om Fagskolen i Ålesund, Fagskolen i Kristiansund og det som sammen blir til Fagskolen Møre og Romsdal.

Nettsida er under utvikling, og den bygges ut med informasjon som er nyttig for både nåværende og kommende studenter.

Vi håper sida vil bidra til å inspirere potensielle studenter til å velge fagskoleutdanning i Ålesund eller i Kristiansund.

Fagskolen Møre og Romsdal har også nylig lansert ny facebookside. Følg oss på:

https://www.facebook.com/Fagskolenmr