Fagskolen i Ålesund og i Kristiansund blir slått sammen

Fra skolestart i høst heter det Fagskolen Møre og Romsdal.

Skriv ut

Fagskoletilbudet skal nå samles i en fagskole under ledelse av en rektor, men studiestedene vil fortsatt være i Ålesund og Kristiansund.

I Ålesund holder fagskolen til ved Nørvasundet og er nærmeste nabo til NTNU og NMK.  

Fagskolen i Kristiansund ligger i dag på St. Haugen i Kristiansund, sammen med Kristiansund videregående skole. Når Campus Kristiansund står ferdig på Devoldholmen i sentrum, flyttes studiestedet dit. 

Frem til sammenslåingen blir ferdigstilt til høsten, må studenter fortsatt søke om opptak ved Fagskolen Kristiansund eller Fagskolen Ålesund.

Det var fylkestinget som besluttet omorganiseringen i desember 2019. Målet er at den skal bidra til en helhetlig utvikling og effektiv drift av fagskoletilbudet.