Studieavgift

Når du er student på fagskolen betaler du semesteravgift 2 ganger pr studieår. Elektronisk faktura for høstsemesteret blir sendt ut i oktober og for vårsemesteret blir det sendt ut i mars.

Priser

Heltidsstudie - 800 kr

Deltidsstudie - 400 kr