Skolestart

Vi ønsker våre studenter velkommen til studieåret 2022/23. Vi ser frem til å møte våre studenter igjen og ønsker velkommen til de som skal begynne på studiene sine i år.

Her finner du praktiske opplysninger om skolestart for det nye studieåret 2022/23. Nedenfor finner du opplysningene som gjelder for hvert av våre studiesteder i Kristiansund og Ålesund. 

Skolestart for Fagskolen er mandag 22 august. 

Skolestart  

Heltidsstudenter: Mandag 22. august

Nye studenter møter kl. 09:00

2 års studenter møter kl. 10:00

Psykisk helse og rusarbeid 1. år: Tirsdag 23. august kl. 09:00

Deltidsstudenter på boring og prosessteknikk: Oppstart og 1.samling i uke 35. Ytterligere informasjon til deltidsstudenter kommer nærmere skolestart.

Alle fagskolens klasserom er i 3. etasje i Bygg 2 (mursteins bygget med pyramide glasstak)

Du finner oss på Sankthanshaugen 2, bygg 2 (mursteinsbygg med glasspyramidetak) - Skolen er samlokalisert med Kristiansund VGS. 

Parkering for studenter

Parkering skal kun skje på oppmerkede plasser. Parkeringskort kan fås i resepsjonen i bygg 8. Ved manglende parkeringskort, risikerer man parkeringsbot.

Kjøp av skolebøker

Det kan være lurt å vente med å kjøpe bøker til skolestart etter innspill fra faglærerne. Studenter i maritime fag har gratis tilgang på enkelte læremidler som finnes på marfag.no.

Hybler

Skolen driver ikke hybelformidling. Vi henviser til annonsering i avisen eller oppslag på skolen. Det har vanligvis gått greit å skaffe seg hybel.

Høstferie

Uke 41 (mandag 10. – fredag 14. oktober 2022)

Studieavgift

Fagskolen har studieavgift, kr 800.- pr semester på heltidsstudium og kr 400,- på deltidsstudium. Studieavgiften sendes ut elektronisk i oktober og mars.

Bruk av IKT/behov for datamaskin

Et av målene for fagskoleutdanningen er at studentene skal utvikle ferdigheter i å bruke IKT i lærings- og utviklingsprosesser. For å få et fullgodt utbytte av undervisningen, er det nødvendig at studentene har sin egen bærbare pc. Hvis du skal kjøpe ny, kan det være en fordel å vente til skolestart for å være sikker på at pc-en du kjøper har de nødvendige spesifikasjoner.

Skolestart 

Studieåret 2022/23 starter 22 august. Våre studenter som skal gå 2 året skal møte kl 10.00 på klasserommene sine. Våre nye studenter skal møte på skolen kl 09.00. Du vil bli møtt av din klassestyrer i fellesarealet i 1 etg. Lister over klasser og klasserom vil du også finne der. 

Du finner oss på Fogd Greves vei 9 - like vest for NTNU i Ålesund. 

Parkering for studenter

Skolen har tilgang til en del parkeringsplasser for studenter på sørsiden av Borgundvegen via Sørneskrysset. Der får dere tilgang gjennom bommen med studentkort, som dere får utlevert etter skolestart. Det er også mulig å parkere i Gangstøvika, det henger kart over området i vårt fellesareal på skolen.

Kjøp av skolebøker

Det kan være lurt å vente med å kjøpe bøker til skolestart etter innspill fra faglærerne. Studenter i maritime fag har gratis tilgang på enkelte læremidler som finnes på marfag.no.

Hybler

Skolen driver ikke hybelformidling. Vi henviser til annonsering i avisen eller oppslag på skolen. Det har vanligvis gått greit å skaffe seg hybel.

Høstferie

Uke 41 (mandag 10. – fredag 14. oktober 2022)

Studieavgift

Fagskolen har studieavgift, kr 800.- pr semester og sendes ut elektronisk i oktober og mars.

Mer informasjon

Studentene vil også få tilsendt informasjon på epost.