Skolestart

Vi ønsker våre studenter velkommen til studieåret 2021-22. Vi ser frem til å møtes og håper at smittesituasjonen gjør det mulig med fysisk oppmøte fra første skoledag. Mer informasjon kommer.

Her finner du praktiske opplysninger om skolestart for det nye skoleåret 2021/2022. Nedenfor finner du opplysningene som gjelder for hvert av våre studiesteder i Kristiansund og Ålesund. 

Skolestart for Fagskolen er 23 august. 

 
 

Alle fagskolens klasserom er i 3. etasje i Bygg 2 (mursteins bygget med pyramide glasstak)

 

Mandag 23. aug. kl. 09:00:

 • Dekksoffiser 1.år møter i klasserom B02-334
 • Maskinoffiser 1.år møter i klasserom B02-327
 • Prosessteknikk heltid 1.år møter i klasserom B02-309

Mandag 23. aug. kl. 10:00:

 • Dekksoffiser 2.år møter i klasserom B02-322
 • Maskinoffiser 2.år møter i klasserom B02-328
 • Prosessteknikk heltid 2.år møter i klasserom B02-329

Prosessteknikk deltid 1.år:

 • 1. samling i uke 35. Oppmøte mandag 30.aug. kl. 08.30 i inngangshallen i Bygg 2.
 • Blir møtt av faglærer.

Prosessteknikk deltid 2.år:

 • 1. samling i uke 36. Oppmøte mandag 6.sep kl. 08.30 i inngangshallen i Bygg 2. Blir møtt av faglærer

Boring deltid 1.år:

 • 1. samling i uke 35. Oppmøte mandag 30.aug kl. 08.30 i Auditoriet i 1.etasjen i Bygg 2. Blir møtt av faglærer

Psykisk helse og rusarbeid 1. år:

 • Torsdag 26. aug. kl. 09:00 i inngangshallen i Bygg 2. Blir møtt av faglærer

​​​​Psykisk helse og rusarbeid 2. år:

 • Tirsdag 24. aug. Bygg 2, klasserom B02-319, kl. 08:30

​​​​​​Boring deltid 3.år:

 • Oppstart informeres til studentene i klassen direkte av kontaktlærer

Du finner oss på Sankthanshaugen 2, bygg 2 (mursteinsbygg med glasspyramidetak) - Skolen er samlokalisert med Kristiansund VGS. 

Parkering for studenter

Parkering skal kun skje på oppmerkede plasser. Parkeringskort kan fås i resepsjonen i bygg 8. Ved manglende parkeringskort, risikerer man parkeringsbot.

Kjøp av skolebøker

Det kan være lurt å vente med å kjøpe bøker til skolestart etter innspill fra faglærerne. Studenter i maritime fag har gratis tilgang på enkelte læremidler som finnes på marfag.no.

Hybler

Skolen driver ikke hybelformidling. Vi henviser til annonsering i avisen eller oppslag på skolen. Det har vanligvis gått greit å skaffe seg hybel.

Høstferie

Uke 41 (mandag 11. – fredag 15. oktober 2021)

Studieavgift

Fagskolen har studieavgift, kr 875.- pr semester på heltidsstudium og kr 650,- på deltidsstudium. Studieavgiften forfaller 1.oktober og 1.mars.

Bruk av IKT/behov for datamaskin

Et av målene for fagskoleutdanningen er at studentene skal utvikle ferdigheter i å bruke IKT i lærings- og utviklingsprosesser. For å få et fullgodt utbytte av undervisningen, er det nødvendig at studentene har sin egen bærbare pc. Hvis du skal kjøpe ny, kan det være en fordel å vente til skolestart for å være sikker på at pc-en du kjøper har de nødvendige spesifikasjoner.

Skolestart (dato og sted)

Studieåret 2021-22 starter 23 august. Våre studenter som skal gå 2 året skal møte kl 10.00 på klasserommene sine. Våre nye studenter skal møte på skolen kl 09.00. Mer informasjon om oppmøtested vil komme nærmere skolestart.

Du finner oss på Fogd Greves vei 9 - like vest for NTNU i Ålesund. 

Parkering for studenter

Skolen har tilgang til en del parkeringsplasser for studenter på sørsiden av Borgundvegen via Sørneskrysset. Der får dere tilgang gjennom bommen med studentkort, som dere får utlevert etter skolestart. Det er også mulig å parkere i Gangstøvika, det henger kart over området i vårt fellesareal på skolen.

Kjøp av skolebøker

Det kan være lurt å vente med å kjøpe bøker til skolestart etter innspill fra faglærerne. Studenter i maritime fag har gratis tilgang på enkelte læremidler som finnes på marfag.no.

Hybler

Skolen driver ikke hybelformidling. Vi henviser til annonsering i avisen eller oppslag på skolen. Det har vanligvis gått greit å skaffe seg hybel.

Høstferie

Uke 41 (mandag 11. – fredag 15. oktober 2021)

Studieavgift

Fagskolen har studieavgift, kr 750.- pr semester som forfaller 1.oktober og 1.mars.

Mer informasjon

Du kan finne mer informasjon i denne PDFen. 

Studentene vil også få tilsendt informasjon på epost.