Psykososial studentkontakt

Høsten 2020 opprettet Fagskolen Møre og Romsdal et samtaletilbud til studentene.

Tilbudet om psykososial studentkontakt kom til etter at pandemien medførte fulldigital undervisning fra mars 2020. Skolen opplevde et økende og udekket behov for en uavhengig samtalepartner for studentene. Dette samtaletilbudet gjelder for alle studenter ved Fagskolen Møre og Romsdal.

Studentkontakten skal ivareta den enkelte student som kjenner på utfordringer knyttet til psykososial helse og tilby samtaler, rådgivning og bidra til studentenes mestring i hverdagen. Studentkontakten er utdannet psykiatrisk sykepleier og har taushetsplikt.

Tilbudet er tilgjengelig en dag i uken, denne dagen kan man møte opp for en drop-in samtale. Man kan avtale tid per SMS. Selve samtalen kan gjennomføres ved fysisk oppmøte, per telefon eller via Teams.
Fortløpende informasjon finnes i studentenes team i det skoleadministrative systemet.