Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Siden ONF ble stiftet i 2012 har vi fremmet fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår overfor samfunnet og beslutningstakere. ONF er det øverste organet for studentdemokratiet og har i dag fagskoler som medlemslag med til sammen over 19 000 studenter.

Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og fremmer fagskolestudenters saker gjennom politisk påvirkning og informasjonsarbeid. Vi møter blant annet med stortingsrepresentanter, Kunnskapsdepartementet og arbeidslivsorganisasjoner på vegne av studentene. ONF har også studentrepresentanter i nasjonale råd og utvalg tilknyttet fagskolesektoren som Nasjonalt Fagskoleråd, NOKUT, nasjonal klagenemnd og nasjonale utvalg for fagskoleutdanning