Kvalitetssikring

Fagskolen Møre og Romsdal arbeider systematisk for god undervisning og studiekvalitet, begrunnet vurdering, god kvalitetssikret karakterfastsettelse og å drifte skolen etter gjeldende lover og regelverk.

Godt forebyggende arbeid er viktig for å sikre kvaliteten skolen skal levere. Samarbeid mellom ledelse, ansatte og studenter er viktig i dette arbeidet.

Fagskolen har regler og rutiner for bruk av avviksbehandling og formell klagebehandling når kvaliteten ikke er god nok i skolens kvalitetssikringssystem, KS-systemet. Avvik meldes digitalt via studenttillitsvalgte. Klager sendes på epost til: fagskolen@mrfylke.no