Kontinuerings eksamen etter gammel ordning (1+1).

Eksamen etter «gammel ordning», operativt og ledelsesnivå, gjennomføres ved studiestedene på følgende datoer:

23. mai

 • 00TM01A Navigasjon på operativt nivå
 • 00TM01I  Navigasjon på ledelsesnivå
 • 00TM02A Maskineri på operativt nivå
 • 00TM02I Maskineri på ledelsesnivå

24. mai

 • 00TM01E Maritim engelsk på operativt nivå
 • 00TM01M Maritim engelsk på ledelsesnivå
 • 00TM02E Maritim engelsk på operativt nivå
 • 00TM02M Maritim engelsk på ledelsesnivå

25. mai

 • 00TM01B Lasting, lossing og stuing på operativt nivå
 • 00TM01B Lasting, lossing og stuing på ledelsesnivå
 • 00TM02B Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på operativt nivå
 • 00TM02J Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner ledelsesnivå.

30. mai

 • 00TM01C Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt nivå
 • 00TM01K Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivå
 • 00TM02D Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt nivå
 • 00TM02L Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivå

31. mai

 • 00TM02C Vedlikehold og reparasjoner på operativt nivå
 • 00TM02K Vedlikehold og reparasjoner på ledelsesnivå

01. juni

 • Trekk –emne(matte, fysikk og norsk), ledelsesnivå og operativt nivå

For oppmelding benytt skjema under og send til fagskolen@mrfylke.no innen 25.03.2022.