Informasjon om forsikring for studenter

Fagskolen Møre og Romsdal har ikke forsikring på studentenes vegne. Du som er student må sørge selv for å sikre deg.

Her listen over forsikringer som kan være viktig å ha for deg som student. I et stramt studentbudsjett er det viktig å prioritere viktige utgifter. Samtidig er det viktig for deg å sikre deg mot katastrofer i hverdagen. For eksempel at du mister tingene dine i et innbrudd, eller at vannskadene fra naboen ødelegger alle klærne dine.

Innboforsikring

Innboforsikringen dekker eiendelene dine ved skade eller tyveri. Omfang avhenger av det enkelte forsikringsselskap. Det kan også dekke eksempelvis brann, vannskader, eller eventuelle innbrudd.

Reiseforsikring

Hoveddekking ved reiseforsikring er vanligvis avbestillingsforsikring ved sykdom, reiseansvar, reisegods og ulykkeshendelser på reisen. Vær obs på at reiseforsikringen er tilpasset dine aktuelle reiser i varighet og geografi. Innhold er avhengig av forsikringsselskap/din bestilling.

Ulykkesforsikring

Dette er en forsikring som kan gi utbetalingsbeløp hvis du havner i en ulykke og blir helt eller delvis invalid. Dette er en forsikring som kan være inkludert i studentmedlemsskap i arbeidstagerorganisasjoner eller i avtaler du allerede har som eventuell ansatt. Dette bør du sjekke selv.

Offentlige trygdeordninger

Er du student ved en fagskole, har du yrkesskadedekning for yrkesskader som skjer på undervisningsstedet i undervisningstiden.

I noen situasjoner er du som student yrkesskadeforsikret mot uhell, sykdom og skade som skyldes en arbeidsulykke som oppstår i en undervisningssituasjon. Dette reguleres av folketrygdloven § 13-10.

Ordet skade brukes i denne sammenheng som en samlebetegnelse for skade, sykdom og ulykke.

Hva regnes som en arbeidsulykke?

En arbeidsulykke defineres som en hendelse som er:

· Plutselig/ uventet og som du utsettes for i arbeidet/studiet ditt

· Konkret og tidsavgrenset som fører til en belastning/påkjenning som er usedvanlig sammenlignet med hva som er normalt for arbeidet/studiet

Merk at belastningslidelser i skjelett- og muskelsystemet som har utviklet seg over tid ikke regnes som en yrkesskade. Dette samme gjelder lidelser som har utviklet seg grunnet psykiske påkjenninger eller belastninger over tid.

Skade i undervisningstid på studiestedet

Blir du skadet på undervisningsstedet innenfor undervisningstiden, regnes skaden din som en yrkesskade. Da er du dekket av folketrygdens yrkesskadedekning.

Med undervisningssted mener vi skolen og studiestedets område, men også andre steder hvor studenter oppholder seg i forbindelse med undervisning, for eksempel studieturer og besøk.

Yrkesskadedekningen kan også gjelde om du blir skadet utenfor undervisningsstedet, men da må dette skje i undervisningstiden. Du må være medlem av folketrygden for å ha yrkesskadedekning. For å være medlem av folketrygden må du ha oppholdt deg i Norge i minst 12 måneder, eller oppholdet i Norge må være ment å vare i minst 12 måneder.

Merk deg at kurs som ikke gir eksamensrett, faller utenfor yrkesskadedekningen.

Skade utenfor undervisningen

Skader du deg utenfor undervisningssituasjonen, er du ikke dekket av folketrygdens yrkesskadedekning. Dette gjelder selv om du er i kantine, lesesal, datasal etc. inne på studiestedet. Så lenge dette skjer i din egen tid og utenfor styrt undervisningsopplegg, oppfyller du derfor ikke folketrygdloven § 13-10s vilkår.

På vei til og fra studiestedet vil en student som hovedregel ikke være yrkesskadedekket.

Skade under praksis

Når du er i praksis i en virksomhet, skal du som hovedregel regnes som en arbeidstaker på praksisstedet. Det vil si at du er underlagt arbeidsmiljølovens plikter og rettigheter (§5). Når du er i praksis skal du melde avvik etter praksisstedets rutiner. Det er da praksisstedet som følger opp avviket, og håndterer eventuelle skader du har pådratt deg. Avviket skal også meldes i Fagskolen Møre og Romsdal sitt avvikssystem.

Når du er ute i praksis, har du i tillegg til yrkesskadedekning etter folketrygdloven, også ha rett til yrkesskadedekning etter yrkesskadeforsikringsloven. Dersom du i praksisen utfører de tilnærmet samme arbeidsoppgavene som de andre ansatte, har du altså ha rettigheter etter loven.

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.