Digitale verktøy

Her finner du praktisk og nyttig informasjon om om de digitale verktøyene ved Fagskolen Møre og Romsdal.

 

 

FEIDE er Møre og Romsdal Fylkeskommune sin elektroniske identitetsforvaltning.
Det er dette brukernavnet og passordet du skal bruke for å logge deg inn på ulike systemer og nettverket (mrfylke-sikker) her på skolen. Dersom du er ny på skolen, må du aktivere FEIDE-brukeren din.

Du kan fritt aktivere og administrere din FEIDE-bruker på nettsiden her

Første gangen du aktiverer deg må du ha elevnummer. Dette deles ut av administrasjonen på skolen, gjerne i løpet av første skoleuke.
Ved førstegangsaktivering vil du oppleve at ikke alle systemer er oppdatert helt enda, dette skjer først 100% til neste dag.
Vær påpasselig med å kontrollere din e-post adresse og ditt telefonnummer.
Dersom du trenger å endre passordet ditt i systemet må du ha mobiltelefonen din tilgjengelig. Du vil få tilsendt et engangspassord til det telefonnummeret du har oppgitt.

Får du feilmelding ved endring av passord, er det viktig at du passer på følgende :

Bruk mellom 8 og 16 tegn i passordet ditt.

Lag en kombinasjon blant følgende tegn (Store og små bokstaver, tall og fremmedtegn minimum til sammen 4 av disse variasjonene):

  • A-Z
  • a-z
  • 0-9
  • ! @ # $ % ^ & * - _ + = [ ] { } | \ : ‘ , . ? / ' ~ “ < > ( ) ;

Ikke bruk UNICODE symboler.

Passordet kan ikke inneholde brukernavn eller epostadresse. 

It’s Learning er skolens nettbaserte læringsplattform og studenter kan logge inn med sin FEIDE-bruker.

It's Learning finner du her